Du kan lyckas, du med

Vi har alla mål i livet, båda stora och små. Oavsett önskar du har för ditt liv, kan du lyckas, om det inte finns fysiska hämningar i vägen för kursen. Du kommer inte att kunna växa vingar, oavsett hur mycket du vill ha det.

Allt är energi och energi påverkas av våra tankar. Ergo; tror du själv som författare, då du sätter dig ner för att skriva. Funderar du på att du önskar att du var en författare, inte händer någonting. Skillnaden ligger i “önskar att jag var” och “jag är”. Det går utan alredy själv, va? Det finns inget magiskt om det.

Vi har alla mål i livet. Den här killen har målet att stå uppe på ett högt berg och sträcka armarna.

Vi har alla mål i livet. Den här killen har målet att stå uppe på ett högt berg och sträcka armarna.

För några år sedan kom boken “The Secret” och det var naturligtvis fruktansvärda slag ned av alla experter på liv och levnad. Dessa experter satt lyckligtvis inte i vad boken handlade om, men anslöt rubriker i din recension och beslutade på grundval av det. Ett ganska vanligt och mänskligt sätt att ta itu med saker, men tycker du inte att dessa experter – som är experter inom sitt område – en gång i tiden hade en passion som ledde dem dit de är idag? Det är vad det handlar om. Har du en passion för att skriva och berätta historier, då du kommer att lyckas som författare. Kanske du behöver för att ta en kurs eller två i det rent tekniska skribenter, men du har passion är osannolikt att någon hinder. Det gäller för alla arenor i livet. De som lyckas i livet är de som har en passion och följa den. Mer magisk än så är det faktiskt inte. Så ge aldrig upp, du har bestämmer själv.

Troende, teknikfrälst ateist eller tvivlare

Livet består av många val och möjligheter. Måste man verkligen välja – alltid. Jag är inte så säker på det. En mer sund inställning torde vara att hålla så många möjligheter som möjligt öppna istället för att begränsa sig i onödan. Av den anledning vill vi här kort beskriva grunderna kring några religiösa föreställningar om högre makter och andliga krafter. Allt från den renaste religiösa övertygelse. av mer ortodoxt gammaldags slag, till nutida ateism. Nu finns det förstås en hel radda mellanlägen här och det går inte att förneka det faktum att vissa av dem har sina poänger. Det finns fem sådana omni-krafter som har dessutom inte har förnekats någon seriös forskning heller.  Jag tror att det så att det finns sådana 5 krafter som vi bara inte kan ignorera hur som helst eftersom de inte sällan gör sig till känna på högst påtagliga sätt.

Teknik är ju bra men den kan inte fixa allt.

Teknik är ju bra men den kan inte fixa allt.

Naturkrafter: Mänskligheten helt enkelt inte kan uppskatta bidrag av naturen på jorden. Vi tror att Moder Natur är den största lärare förutom våra föräldrar och lärare. Barn från deras första andetag börjar att lära av naturen och det är en av de största styrkor som finns. Vad som än händer, oavsett dör, naturen slutar aldrig sina säsonger. Stoppa aldrig rytmen att skapa liv och bevara det och när slutligen dör, skapar det något nytt att ersätta den. Är inte det en suverän makt som arbetar bakom det? Har du någonsin om att det som styr naturen? Eller är det hög effekt som naturen själv är?

Musik: Shakespeare själv har sagt vid något tillfäatt “om musik är maten av kärlek … spela på”. Musik hjälper oss att vårda någon av våra känslor om vi är glada, ledsna, i kärlek, förvånad och så vidare. Detta är definitivt en hög effekt utan tvekan.

Universum: Detta är den exakta definitionen av oändligheten. Det finns ingen början och något slut i universum. Så vi litar på det med gudomliga krafter.

Medmänsklighet: Detta är en osynlig tråd kallas mänskligheten som förbinder all mänsklig varelse. Vi gör välgörenhet, älskar barn och fattiga, tak över huvudet försummade det är allt på grund av vår mänsklighet som är ett illavarslande effekt.

Gud eller en högre osynlig kraft: Det sägs att veta det okända liknar finna Gud. Vi har inte sett honom men tror att jorden rör sig på grund av honom, vi befintliga på grund av honom. Och han är den högsta kraft den höga effekten att upprätthålla universum, människan och mänskligheten.

Spådomar – Inte nödvändigtvis negativa nyheter

Bland människor som inte har så stor erfarenhet av synska personer spådamer och siare och inte heller av att bli spådda själva är det inte ovanligt med en hel del fördomar. Många förknippar spådom med något direkt negativt, något farligt. En föreställning som inte sällan kommer från populärkulturens värld, påfallande ofta filmer. De bär runt på föreställningen att spådom i allmänhet (om den nu är på riktigt över huvud taget) per definition kommer att vara liktydigt med negativa nyheter.

Den här killen har fått dåliga nyheter. Men spådomar behöver inte per definition föra med sig trista saker.

Den här killen har fått dåliga nyheter. Men spådomar behöver inte per definition föra med sig trista saker.

Men så behöver det alltså inte vara. Tvärtom vid spåsession kan du få reda på all möjlig slags information om din egen och andras framtiden. Spådamen eller siare själv lägger inte någon värdering i informationen. En nyhet som är dålig för en person kan ju lika gärna vara fantastiska nyheter för en annan. I alla fall,  med viss generalisering kan man nog hävda att folk går in med den här negativa inställningen då de besöker en spådam ofta kommer att få höra just. Som med så mycket annat här i livet får man ofta just det man förväntar sig att få. Detta beror på att deras erfarenheter av deras tidigare mediala avläsningar förlöpt så att de bara fick kännedom om dåliga saker som skulle kunna hända i livet. Med andra ord en negativ spiral.

Detta gör ibland personen tror att informationen fick genom dessa värden bara förutsäga om negativa händelser och därmed människor börja avsky eller avvisa gå för en behandling. Vilket är utomordentligt synd. För man ska komma ihåg att synsk vision eller spådom verkligen inte är något som är skrivet i sten. Ett framtida scenario behöver inte utspela sig precis så som spådamen förutspått. Det är bara en möjlighet bland många. Men om man nu går runt och är övertygad om att det värsta möjliga (av alla möjligheter) kommer att inträffa, ja då är risken stor att det blir en självuppfyllande profetia. I sådana situationer är en inte-så-bra-nyheter med en psykisk inte eftersom de bara förutsäga om negativa resultat utan det är på grund av möjligheten att banan personen går ner kommer att leda honom eller henne att obehagliga händelser.

 

Men som sagt det verkligen inte alla som söker som söker sig till en spådam för att få en spådom som får dåliga nyheter. Folk får goda råd och bra nyheter också. Framtiden är inte alltid socker belagda men det ibland är också hård och bitter. Vad man bör ha i åtanke är att en läsning bara berättar om möjligheterna för vad framtiden kan hålla för någon. Så även om någon får en dålig nyhet, behöver det inte vara något som är negativt eftersom det kan hjälpa personen att ändra sin nuvarande strategi och därmed förhoppningsvis undvika den potentiellt dåliga förlopp som hans spådomen ifråga har förutspått. På så sätt kan han förvandla en negativ upplevelse till något positivt.

Hitta välja ett yrke som man trivs med

Att hitta välja ett yrke som man trivs  med, har fallenhet för och utsikter att lyckas väl inom är inte det lättaste. För många tillhör just karriären och vilken väg man ska gå inom den livets största beslut. Det är helt enkelt inte så lätt att välja rätt, så där rakt av med en gång. För det är ju så att långt ifrån alla har turen att direkt redan från barnsben veta vad de ska med på dagarna under resten av livet. Vissa vet det förstås. De har liksom alltid haft klart för sig att de ska bli läkare, astronauter eller brandmän. De tillhör dock en försvinnande liten minoritet. Vi övriga måste alla arbeta hårt för att lösa vår karriär efter att ha studerat och välja rätt karriär. Det finns ju så många olika yrken och områden att välja bland att det är hart när omöjligt att överskåda och förstå vad ens en bråkdel av dem går ut på. Här kan ett medium  eller spåtant som är bra på just yrkesvägledning eller rådgivning inför viktiga val vara ett stort stöd.

En sådan spådam kan använda sig av tarotkort, astrologi eller kristaller eller liknande för att tyda dina inre energier och önskningar. Men det viktiga är egentligen inte vilka verktyg och metoder spådamen i fråga använder utan det viktigaste är främst hur bra hon (eller han) är på se dina egentliga förutsättningar och drivkrafter på ett djupare plan. Det här är ingen exakt vetenskap och det är heller inte alltid svaren får är samstämmiga med dem du vill ha,. Du kanske har fått för dig genom sociala omständigheter, vänner och umgänge och så vidarea att du vill bli ekonom. Men det är alltså säkert att det är något som passar dig. Kanske har Jupiter stått i en sådan position vid något avgörande skede i ditt liv att du på existentiellt plan är bättre lämpad som exempelvis florist. Det är svårt att veta. Men ett medium kan med stor säkerhet leda dig rätt här.

Jupiter - kan påverka din karriär.

Jupiter – kan påverka din karriär.

Ovanstående gäller förstås även om du har planer på att starta eget företag. Om du ska lyckas är det starkt rekommenderat att konsulterar ett expert medium av något slag först. Det kan nämligen vara så att du har långt utvecklade planer på att starta eget inom webbdesign eller något i den stilen. Samtidigt finns många tecken bland planeterna och i andevärlden som rent konkret pekar på att du istället skulle lyckas betydligt bättre som bagare. Det här betyder inte att du måste bli bagare. Än så länge har myndigheterna ingen möjligheter att tvinga någon att bli bagare. Men om din spådam menar att du egentligen innerst inne är bagare, ja då vore det kanske inte så dumt att åtminstone överväga saken. Samma princip är tillämpbar alldeles oavsett vilka förutsättningar du har.

Alternativa sätt att lösa kärleks- och karriärbekymmer

Går karriären knaggligt? Har du kärleks- eller relationsproblem av något slag? Kanske är svaret är ja, kanske känns läget känns rätt hopplöst. Kanske funderar du rentav på att ge upp. Gör för allt i världen inte det. Hjälp finns nämligen att få.  Det är till och med så att mycket talar för att de flesta av dina problem kan lösas på ett kick. I varje fall om du är beredd lite alternativa grejer, som att konsultera ett telefonmedium  eller en spådam som är expert på att spå i och läsa tarotkort. Många i dagens överrationella och teknikfixerade samhälle är onödigt skeptiska till allt som på något vis inte passar in i gängse mallen av rationella lösningar på verkliga problem. I den mallen passar enligt de flesta inte den andliga, spirituella och paranormala approachen in. Något som är synd för mycket talar för att spådamer, siare, spåtanter och andra seriösa medium som kan ge medial vägledning faktiskt har användbar kompetens och kan hjälpa även om vi inte idag kan förklara exakt hur det skulle gå till i vetenskapliga termer. Därför krävs det att man tar ett steg ut i det okända och sätter sin tillit till något större, något som inte riktigt går att förklara. För många som är helt indoktrinerade i det naturvetenskapligt färgade sättet att tänka och förstå världen är det här naturligtvis svårt. Men vi vill lova att den som tar sig tid och mod att pröva alternativa lösningar som till exempel att rådfråga ett expertmedium som använder tarotkort och specialiserat sig på kärleks- och relationsfrågor eller karriärrelaterade spörsmål.

heart

Det viktigt är under alla omständigheter att du inte låter problem bero utan istället tar tag i dem. Ett sätt göra det är som sagt att kontakta ett telefonmedium eller en spåtant som använder tarottv kort online. Om du inte har någon erfarenhet av mediala tjänster sedan tidigare är det fullt naturligt att vara lite skeptisk. Men prova att se saken från en annan infallsvinkel. Visst, du kanske tvivlar starkt på att en spåtant eller tarottv kort expert kan hjälpa dig. Men om det nu är så att inget annat funkar, då kan det knappast skada att prova på något nytt. Vi begär inte att du ska kasta dina invanda föreställningar om hur världen fungerar över ända i ett slag, det behöver du heller inte göra. Men om du nu dras med verkliga problem så kan saken ändå inte bli sämre av att du håller alla dörrar öppna och är beredd att prova nya saker. Eller hur?

 

 

Flera fördelar med att använda Online tarot tjänster

Du måste vill utnyttja vara i en viss ålder och ha ett grundläggande begrepp om modern teknik och framför allt internet. När du har möjlighet att handla mat hemifrån via e-handel webbplatser, varför kan du inte få tjänsten online tarot läsning? För din information är det också mycket tillgänglig för dig. Om du är väl förtrogen med fördelarna av tarot läsning, kommer du att förstå hur du kan gynnats av online tarot läsning samtidigt. Om inte så är du på rätt stop-du kommer att styras av oss att ta itu med det hela snabbt.

Det första är detta en tidsbesparande metod. Du behöver inte resa någonstans varken har att spendera lite mer tid att hitta parkering. Detta är anledningen till att e-handel företag blomstrar så väl i dessa dagar. Allt du behöver göra är att öppna din dator hemma och besöka webbplatsen för din favorit tarot läsare där. Om han / hon är tillgänglig i sidans topp webbplatser där du också kan kontakta dem med tanke på väntelistan och tillgänglighet av de yrkesverksamma. På nästa varv kan du ansluta med dem och diskutera om problemet. Istället för att slösa mer tid kan du enkelt berätta ditt problem och du på nätet kan välja de kort som den psykiska kommer att be dig att välja. Gör det och låt honom / henne läsa oraklet för dig. För att ditt problem kommer att lösas i det underbara sätt.

Typiska tarotkort - bra grejer som blir ännu bättre online.

Typiska tarotkort – bra grejer som blir ännu bättre online.

Till exempel är tarotkorten kanske det absolut bästa sättet att lösa dina problem om du kört fast i karriären. Letar du efter svaret på den nämnda frågan om inlägget? Låt mig berätta svaret är “ja”. Definitivt ditt problem för att utveckla karriär kan lösas i en blinkning ögat om du konsultera en spådam eller siare som är expert på tarot online läsning. Lita på psykiska som andra gör och få det bästa resultatet.

I stället för panik, kan du konsultera tarot läsare och hitta lösningar på problemet där du befinner dig i. Låt oss kolla på vilken typ av problem du kan möta om din karriär?Du får inte vara uppfyllda i det jobb som du gör! Har du ville bli något annat och senare har kompromissat för att göra något annat? Om så är fallet då är säkert du kommer aldrig att kunna njuta av det arbete som du gör! Detta är en riktig röra. Se det inte är möjligt att ändra allt med tarot eller någon psykisk behandling. Men tro mig det kan formas och pacificerade så att de kommande dagarna kan vara vackrare. Låt oss be tarot läsaren att lugna dig och erbjuder dig lite lugn och ro så att du kan göra jobbet bättre än dina kollegor och få en utmärkelse bland resten för att visa det hårda arbetet. Det är inte så omöjligt vad säger ni! Rådgör med en online tarot läsare idag och forma din karriär därefter.

Tarot läsning online

Vi har turen att leva i en tidsålder där internet finns. Som bekant är internet ett relativt nytt påfund, det fanns till exempel inte under antiken, vikingatiden, medeltiden eller ens under renässansen. Men idag finns alltså internet.  Något som innebär många nya, fullkomligt fantastiska möjligheter. Möjligheter som på vissa områden är tillsynes oändliga och som knappast ens gick att föreställa sig för ett par decennier sedan. Det helt enkelt ingen som helst tvekan om att idag har allt (eller i varje fall det mesta) blivit vansinnigt mycket enklare tack vare teknikens utveckling. Till exempel kan du få en tarot konsultation av ett professionellt medium på nätet när helst du vill. De flesta professionella synska spådamer och expert medium har sina egna webbplatser där de erbjuder online-support med chatt eller telefonsupport. Detta är verkligen ett stort steg mot att njuta av en mer avancerad liv.

Levande ljus är ett vanligt och populärt inslag vid tarotläsning - även vid läsning av tarottv kort och vid läsning av tarotkort online.

Levande ljus är ett vanligt och populärt inslag vid tarotläsning – även vid läsning av tarottv kort och vid läsning av tarotkort online.

Online tarot läsning är med andra ord en helt underbar grej. Istället för att fråga någon en för tarot läsare från här och där, kan du snabbt och smidigt använda Google för att hitta några av de topprankade synska där som är beredda att erbjuda dig fantastiska tarot läsning tjänster på nätet och kommer säkert att lösa alla dina problem.

Hur en tarot läsning kan hjälpa dig?
Med hjälp av online-tarot läsning, kan du veta vad som är fel i din personliga relation?
Samrådet kan också hjälpa dig att veta om den svarta skugga som hindrar din personliga eller yrkesmässiga liv.
Du kan läsa om framtiden. Känn din framtid bäst med en tarot konsultation. Den psykiska måste be dig att plocka några kort från de alternativ som kommer att visas på skrivbordet och med tanke på att de faktiskt kommer att låta dig veta om din framtid och om andra saker som du vill veta.

Häxor i historien

Förr i tiden, en brändes på bål, men det var tänkt att de hade övernaturliga krafter. Det inte vara mer naturligt än att man hade en god kunskap om örter och växter och deras läkande och hälsobringande egenskaper. Vi har vidare kommit i dag, men fortfarande är det många som tycker att det är rätt och riktigt att stipendiater med kompetens vi inte har eller kan inte förklara, bör pamfletter på eller mobbad.

Nu finns det så många människor med helt olika funktioner när det gäller till exempel den här att kunna titta på en händelse som har ägt rum, och att de på något sätt har kunnat veta något om, att jag förstår helt enkelt hur de kan bara avfärda det som bedrägeri, fusk, bedrägeri och vilka ord de nu väljer att använda. Upprepade gånger, har det också visat sig, att en förutsägelse från en psykisk har visats förekomma. Är det konstigt?

Derren Brown attends a photocall for his show 'Enigma' at the Ad

Derren Brown i färd med att överföra energi till någon i under en av sina shower.

 

De hänvisar ständigt till bland andra Derren Browns (ständigt denne Derren) beprövade kompetens inom så kallad cold reading. Både vi skratta lite off. Million Challenge är en bluff och ingen som har ett rykte att skydda kommer inleda skall provas under de förhållanden JREF har satt upp. Derren Brown har visat sig använda aktörer i sina stunts, så därför förlorade han all trovärdighet också. Jag tänker inte gå in på detaljer om några av dem. I mina ögon är det de som är dårarna, och jag fick bestämma skulle de alla steglas offentligt. Stegling är för övrigt en straffmetod som är sorglig underskattad i västvärlden av idag. Enligt min uppfattning skulle ett flertal av våra främsta sociala problem, som moderna samhällen dras med, kunna lösas i ett steg om vi bara införde stegling som en naturlig i straffskalan för så gott som alla upptänkliga brott.

 

Fjärrskådare och klärvoajanter

Vad innebär det egentligen att vara medial eller klärvoajant? En vanlig definition är att den som är klärvoajant har förmågan att på telepatisk väg ta emot (främst men inte enbart) visuell information om en person, en sak, en plats eller någon händelse som de egentligen inte har någon förstahandsinformation kring. När det rör sig om sådant som sker parallellt i tiden, alltså samtidigt brukar säga att personen ifråga är fjärrskådare. Om det är fråga om händelser i framtiden eller som redan har skett är man antagligen fjärrskådare också fast ja de flesta verkar nöja sig med epitet medium. Generellt kan säga att svårighetsgraden är avsevärt vid fjärrskådande i realtid. Framtiden kan nämligen alltid ändras och då kan man i efterhand hänvisa till ändrande omständigheter om man skulle fjärrskåda fel. När det gäller saker som redan skett.. ja det kan man så klart ta reda på och låtsas som man inte kände till något om vad det nu rör sig om. Om det rör sig om historiska skeenden som är svåra att bevisa är det relativt enkelt att hitta på lite fritt och hur man vill. En klärvoajant person kan till exempel fjärrskåda en sedan länge avliden persons tankar. Ungefär så här:

”I det läget tänkte Alexander den store på olivlunden som kringgärdade hans barndomshem. Han kände en stark längtan efter….”

För övrigt är det just så många historiker jobbar.’

Old-school klärvoajanter.

Old-school klärvoajanter.

Det är förmågan att ta emot visuell, telepatiska information om ett objekt, en person, en plats eller en händelse i andra än de kända mänskliga sinnena sätt. Det kallas ofta ESP – extrasensory uppfattning – på engelska.

För vissa är det medfödda, för andra kan tränas genom mental utveckling, utbildning, meditation och yoga. Det är inte magisk, det är en förmåga som är i hjärnan hos människor och även i djur men med vissa mer aktuell än i andra. Vår moderna livet har tyvärr avstängt dessa förmågor hos de flesta människor. Åtminstone i vår västvärlden. Klärvoajans faller idag under det så kallade pseudovetenskap eller paranormala psykologi. Personligen tycker jag inte gillar dessa villkor, när de föreslår att detta inte är verklig. Para låter Normalt för mig som onormal. Det är varken ovanligt eller onaturligt. Såsom nämnts; Vi har bara förlorat förmågan, de flesta av oss.

Så här kan en klärvoajant se ut om man har tur.

Så här kan en modern klärvoajant se ut –  om man har tur.

Det finns ett stort antal anekdoter om klärvoajans genom historien i de flesta kulturer. Det har förknippats med religiösa eller shamanska siffror och praxis. I gamla hinduiska texter till exempel, listas tillsammans med andra former av tydlighet, kapacitet ackumulerade genom meditation och personlig disciplin Det har rapporterats många fall av klärvoajans av olika natur i alla länder. Till exempel är det många som säger att de har sett sina nyligen avlidna familjemedlemmar innan de visste att han var död. Som om personen kom att besöka en sista gång för att säga adjö. Det finns så många som upplever detta, kan vi knappast bara hålla den under en stol? Visst, inte anekdoter, vetenskapliga bevis, men det finns de som bedriver forskning inom området framåt.

Har man otur se de i stället ut så här...

Har man otur se de i stället ut så här…